Fractioneringseenheid Rode Kruis, Neder-Over-Heembeek

Fractioneringseenheid Rode Kruis, Neder-Over-Heembeek Fractioneringseenheid Rode Kruis, Neder-Over-Heembeek Fractioneringseenheid Rode Kruis, Neder-Over-Heembeek
Locatie Neder-Over-Heembeek
Periode 1999-2003
Bouwheer C.A.F.-D.C.F. (Rode Kruis)
Bruto Vloer Oppervlakte 11.425 m²

+ Unieke installatie voor de fractionering van plasma in Europa, in samenwerking van het Belgische met het Nederlandse Rode Kruis.
+ Clean room productieruimte en technieken.
+ Architecturale vormentaal die de interne gebouwen structuren –volumes reflecteert aan de buitenzijde, met een “inkijk” in het hart van het gebouw, de opgehangen fractioneringstanks.

Deze installatie is uniek in Europa en technologisch uiterst geavanceerd op het vlak van medische hygiëne en cleane productieomgeving met technische uitrustingen.

Omwille van de voornamelijk centraal geplaatste clean rooms, waardoorheen liefst zo weinig mogelijk kolommen lopen, is de structuur van het middelste gedeelte vanaf een bepaald niveau een staalstructuur in één overspanning, met een luchtcentrale in het roof plenum tussen de stalen vakwerkliggers. Het blok vooraan en achteraan, telkens 12 m diep, zijn in een betonstructuur uitgevoerd, en bevatten de bureel- en sociale functies, respectievelijk technische en logistieke ondersteuningsfuncties.

Heel specifiek in de productiezone zijn de op te hangen fractioneringstanks, die voor de buitenwereld te bezichtigen blijven via een dubbele gevelwand waartussen zich een bezoekersgang bevindt.

De gebruikte gevelmaterialen zijn ook zo gekozen dat ze een indruk geven van het type structuur dat zich er achter bevindt: zo zijn vóór de staalstructuur typisch industriële metaalgrijze geprofileerde staalplaten horizontaal geplaatst. Eronder staat vóór de betonstructuur met paddestoelvloeren een uitspringende sokkel in blauwzwarte paramentsteen. De bouwblokken voor- en achteraan zijn bekleed met witte vlakke aluminium gevelpaneeltjes, enigszins ook bedoeld als symbool voor de cleanness van de in het gebouw toegepaste productieomstandigheden en -technieken.

Gelijkaardige projecten