Infosteel: Nominatie eindhalte Flanders Expo – Gent

In het kader van het Pegasusplan voor een beter openbaar vervoer, werd in Gent tramlijn 1 doorgetrokken
tot aan de site van Flanders Expo. Daarnaast werden ook eigentijdse en comfortabele infrastructuren voorzien voor de haltes.

Het ontwerp van de eindhalte wordt gedomineerd door de evenwichtsoefening tussen twee luifels, met elk een eigen karakter. Aan de kant van het perron buigt de structuur van de glazen luifel zich beschermend over het perron en de tramsporen. Acht ontdubbelde kolommen vormen, samen met de gordingen in buisprofielen, een transparante structuur voor het Spider Glass. Deze kolommen zijn in de funderingen ingeklemd en verzekeren de stabiliteit van de glazen luifel en zijn tegenhanger met een stalen dakhuid.

De stalen luifel heeft eveneens een gebogen vorm, maar met een meer dynamisch karakter. De vorm van het dak komt overeen met een driehoekig fragment van een cilinder, met een straal van 106 m, waarvan de middellijn evenwijdig is met het tramspoor.
De gordingen, die de dakbedekking in steeldeck en kunststof dragen, zijn uitgevoerd in buisprofielen en kruisen de hoofdliggers zodanig, dat ze evenwijdig lopen met de langste zijde van de driehoek. Het zwevende en lichte karakter van de stalen luifel wordt nog
versterkt door de fijne dakrand.

Het totale project is een staalkaart van mogelijkheden in bouwen met staal: gewalste profielen, buisprofielen, uit plaat samengestelde kokerliggers, stalen dakplaten. Het gebruik van staal werd zelfs doorgetrokken in het dragend schrijnwerk van het haltegebouw en de kleine structuren, zoals loketten, glazen schermen, dranghekkens en zonwering.