Productiegebouw BarcoView, Kortrijk

Productiegebouw BarcoView, Kortrijk Productiegebouw BarcoView, Kortrijk Productiegebouw BarcoView, Kortrijk Productiegebouw BarcoView, Kortrijk
Locatie Kortrijk
Periode 2002-2004
Bouwheer BarcoView
Type gebouw Productiehal
Status Uitgevoerd
In samenwerking met Technum

Naast het bestaande hoofdgebouw te Kortrijk wenste Barco een nieuw productiegebouw in te planten voor de divisie BarcoView die technologisch zeer geavanceerde beeld-schermsystemen ontwikkelt en produceert, waarvan het merendeel voor medische toepassingen.
Het bestaande gebouw is, op de corporate-vleugel na, ontruimd voor de kantoren en de uitgebreide R&D afdeling, terwijl het nieuwe gebouw voornamelijk bedoeld is voor productie en magazijn, evenals voor nieuwe uitgebreidere sociale voorzieningen (kleedkamers, bedrijfsrestaurant) en voor een beperkte ondersteunende bureelomgeving.

Voor de buitengevels van de uitbreiding is geopteerd voor een sobere vormgeving, in vorm en kleur. Landschappelijk komt deze benadering zacht en respectvol over. Tegelijk kon de representatieve functie van het bestaande gebouw hierdoor bewaard en bevestigd worden.

De productiehal bestaat uit 3 beuken met een breedte van 36/30/36 m, en is voldoende hoog om eventueel later een tussenvloer aan te brengen over een breedte van 12 m langs de langsgevels. Die zijn zo opgebouwd dat er in functie daarvan eenvoudig gevelpanelen kunnen worden weggenomen en doorlopende vensterpartijen gecreëerd.

Bij het ontwikkelen van het globale concept voor het nieuwe en het bestaande gebouw is zeer veel aandacht besteed aan het aspect “communicatie”.
Dwars doorheen het bestaande en het nieuwe gebouw is een circulatie-as aangebracht, zowel gelijkvloers als op de verdieping. De verbinding tussen beide gebouwen gebeurt via een stalen brugstructuur waarin hellingen zijn aangebracht om de respectievelijke verschillende vloerniveau’s met elkaar te verbinden.
Aan de buitenkant van de productiehal in het nieuwe gebouw zijn meer beglaasde uitbouwvolumes ontworpen die als rust- en sociale ruimte fungeren. Deze staan in relatie met de aangelegde groene buitenomgeving.
Naast de ontworpen buitenruimte zijn er in het groen 275 parkeerplaatsen aangelegd.

Gelijkaardige projecten