Productiehal Photovoltech, Tienen

Productiegebouw Photovoltech, Tienen Productiegebouw Photovoltech, Tienen
Locatie Tienen
Periode 2002-2003
Bouwheer Photovoltech nv
Type gebouw Productiehal
Status Uitgevoerd
In samenwerking met Technum, CRC

Photovoltech nv. produceert photovoltaïsche cellen op basis van siliciumtechnologie.
De toepassing ervan vereist “cleane” productieomgevingen (clean rooms klasse 100.000 en plaatselijk klasse 10.000) en specifieke technische uitrustingen.

Signum ontwikkelde een ruimtelijk concept waarbij de twee ongeveer even grote productieruimtes (zonnecellen en de assemblageruimte) boven elkaar werden gesitueerd, met een tussengelegen technische verdieping.
Een zeer belangrijk voordeel van dit ruimtelijk concept bestond erin dat nog een vrij aanzienlijk gedeelte van het terrein kon worden gereserveerd voor latere uitbreidingen.

Door een doorgedreven indeling van lokalen volgens typische en atypische kenmerken kon een zuivere lay-out worden bereikt. De atypische centrale technische voorzieningen werden hiertoe samengebracht in een “technisch blok” met een centrale circulatiezone en sanitair, gesitueerd tussen het productiegebouw en het administratief gedeelte.

Van dit administratief gedeelte is enkel de sokkel uitgevoerd. De bovenbouw was origineel voorzien achter één groot hellend vlak, semi-transparant en bekleed met fotovoltaïsche cellen. Het kantoorgedeelte werd weggedraaid van het productieblok voor een betere oriëntatie en een grotere lichtinval.

Gelijkaardige projecten