Renovatie kantoorgebouw N-Allo, Mechelen

Renovatie kantoorgebouw N-Allo, Mechelen Renovatie kantoorgebouw N-Allo, Mechelen Renovatie kantoorgebouw N-Allo, Mechelen Renovatie kantoorgebouw N-Allo, Mechelen
Locatie Elektriciteitstraat 68, 2800 Mechelen
Periode 1999-2000
Bouwheer Electrabel nv
Type gebouw Kantoorgebouw
Status Uitgevoerd

Het te renoveren kantoorgebouw werd aangeduid door Electrabel om als Call-center voor de regio Vlaanderen te fungeren.

Het gebouw kon gezien worden als een archetype van een kantoorgebouw uit de jaren zestig. De tand des tijds was evenwel voor ernstige problemen gaan zorgen, voornamelijk dan op het vlak van de bouwfysische toestand der gevels en de technische installaties. De polyvalente structuur bleek nog in zeer goede toestand te verkeren. Voor de nieuwe functie werd geopteerd voor een landschapsopstellingen.

Van bij aanvang is nauw met de ingenieurs van Technum samengewerkt om de meest geschikte concepten voor de renovatie te bepalen : de coördinatie in de ruimte van zowel de bouwkundig-architecturale als technische aspecten vergde een geïntegreerde benadering. De verschillende mogelijkheden voor een nieuwe HVAC installatie waren dan ook gekoppeld aan verschillende architecturale concepten.

Als ‘landmark’ was de opgave architecturaal uiterst interessant. Het gebouw bepaalt de skyline tot ver in de omgeving. Het leek ons vormelijk interessant de technische lokalen op het dak te verenigen in een terugliggend volume onder een sterke luifellijn. Op deze wijze kon het volume van het gebouw tegenover de hemel een sterke vormelijke beëindiging krijgen.
Hiertoe wordt ook bijgedragen door de grote ononderbroken gevelvlakken opgebouwd als gordijngevels met een horizontaal accent. Voor de blinde beglazing is een subtiel verlopend puntjespatroon bedacht, dat onder invloed van het wisselend buitenlicht aan de gevelvlakken een licht wijzigend uitzicht verleent en zo het gebouw tot leven wekt.

Gelijkaardige projecten