Renovatie kantorencomplex KBC, Brussel

Renovatie kantorencomplex KBC, Brussel Renovatie kantorencomplex KBC, Brussel Renovatie kantorencomplex KBC, Brussel Renovatie kantorencomplex KBC, Brussel Renovatie kantorencomplex KBC, Brussel
Locatie Havenlaan, Brussel
Periode 2002-2005
Bouwheer KBC Bank en Verzekeringen
Type gebouw Kantoorgebouw
Status Uitgevoerd
In samenwerking met Technum

De verbouwing betreft de oudere gedeelten (het zogenaamde ACKB gebouw) aan de achterzijde van het kantoorcomplex van KBC Bank en Verzekeringen aan de Havenlaan 2, die dateren uit het einde van de jaren 60 en uit 1976.

Het nieuwe architecturale concept is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

  • een resoluut eigentijdse vormentaal
  • er wordt een eenheid gevormd op het vlak van vorm en materiaalgebruik tussen de gebouwdelen die worden gerenoveerd: op die manier kan een kritische massa worden gerealiseerd die een dialoog kan aangaan met de zeer imposante pseudo-klassieke vormentaal van het hoofdgebouw
  • om een overgang te vormen naar de schaal van de aangrenzende en omliggende bebouwing is conceptueel uitgegaan van een gearticuleerde gevelopbouw met onderaan een massiever gevelgedeelte met een eigen expressie, die visueel een soort “trap” vormt naar de hogere geveldelen
  • om dezelfde reden wordt de bovenste verdieping van het gebouwdeel langs de Ulensstraat nu als een penthouse met een terugspringende raampartij uitgewerkt; de te behouden structuur op deze verdieping wordt vanuit het straatperspectief visueel lichter gemaakt door het aanbrengen van een dunne luifel boven de ramen
  • aan de achtergevel bevond zich enkel op het gelijkvloers een uitspringend volume waarin een gedeelte van de grootkeuken is ondergebracht; deze sokkel wordt in de nieuwe situatie ‘overbouwd’ met een gelijkvormig massief gevelgedeelte tot en met de 4de verdieping: op deze manier kan het profiel van de gevel sterker worden geprononceerd wat de architecturale vormgeving en de ‘trapvorm’ beter ondersteunt, en de overgang met de binnentuin verzacht
  • vernieuwde centrale technische installaties worden ordelijk ondergebracht in de technische dakverdieping, die hiertoe wordt vernieuwd en uitgebreid. Ook koelmachines vinden hier een plaats in een open dakruimte die mee wordt omsloten door een rondlopend luifelelement
  • het binnenterrein wordt een volwaardige groene ruimte, ingericht als een binnentuin met private recreatiemogelijkheid voor de gebruikers van het kantorencomplex

Gelijkaardige projecten