SPORT- EN CULTUURSITE RIDEFORT OOSTKAMP

polyvalente zaal buitenschoolse kinderopvang detail gevel polyvalente zaal detail gevel
Locatie Oostkamp
Periode 2012-2015
Bouwheer TMVW
Type gebouw Sport en Cultuurcentrum
Status Opgeleverd
In samenwerking met Tractebel Engineering

Gebouwencomplex met een nieuwe polyvalente zaal en uitbreidingen rond bestaande sporthal, geïntegreerd in de sport- en cultuursite Ridefort, Oostkamp. Het programma omvat:

  • renovatie bestaande sporthal met uitbreiding kleedkamers, nieuwe cafetaria en sanitair;
  • half-ondergrondse polyvalente zaal met uitschuifbare tribune voor 220 personen en een verplaatsbaar podium;
  • nieuwe lokalen voor kunstacademie, polyvalente ruimte en conciërgewoning;
  • omgevingswerken en herlocalisatie parking en nieuwe overdekte fietsenstalling;
  • verbouwing buitenschoolse kinderopvang met behoud beschermd gebouw.

De vernieuwde sport- en cultuursite heeft een moderne uitstraling, met aandacht voor mobiliteit, omgeving en integrale toegankelijkheid. De verschillende gebouwen en functies werken als geheel, zowel naar uitzicht als (flexibel, polyvalent) gebruik; met inspraak van de verschillende verenigingen en gebruikers.

De uitvoering is gefaseerd, opdat de bestaande activiteiten kunnen doorlopen: sporthal, bibliotheek, kinderopvang, kunstacademie.

De uitbreiding bestaat uit 2 bovengrondse bouwlagen voor de cafetaria, kleedkamers en sanitair, de academie en een sportruimte en een halfondergrondse bouwlaag. Het niveau van de halfondergrondse ruimte stemt overeen met het niveau van de bestaande bibliotheek en bevat de polyvalente zaal. Plangewijs kan het gebouwvolume worden opgedeeld in 4 entiteiten: 1) de polyvalente zaal 2) de cafetaria en kleedkamers als uitbreiding van de sporthal 3) de lokalen voor de kunstacademie 4) de conciërgewoning.

De polyvalente zaal start ondergronds op het niveau van de bibliotheek en vindt zo aansluiting bij het binnenplein. De gevelafwerking van de polyvalente zaal bestaat deels uit zichtbeton en deels uit een zwarte waterdichting afgewerkt met een houten latwerk. Het binnenplein wordt aangelegd in grootformaat betontegels met open voegen. Een aantal inheemse hoogstambomen zorgen voor een groen accent en de nodige schaduw.

Het niveau van de gelijkvloerse verdieping stemt overeen met het straatniveau en bevat naast de hoofdingang ook een cafetaria, nieuwe kleedruimten aangepast aan de hedendaagse noden en wetgeving en de toegang tot de bestaande sporthal. Eveneens start hier ook de doorsteek naar het gemeenschapscentrum dat zich reeds op de site bevindt.

De verdieping telt een aantal lokalen voor de kunstacademie en de heemkundige kring. Op dit niveau is ook de conciërgewoning met een volledig gescheiden ingang ondergebracht.

De gevel van bovenvernoemde entiteiten wordt opgebouwd uit een vlak in rode baksteen dat onderbroken wordt door ramen die in een willekeurig patroon in de gevel worden verwerkt.

Het plein dat door de configuratie van het gebouwvolume op de site ontstaat, ontplooit zich tot een verkeersvrije ontmoetingsruimte voor de buurtbewoners en de gebruikers van de gebouwen. Het vormt een doorkijk naar de achterliggende sportvelden en het agrarisch buitengebied. Deze doorsteek wordt aangelegd in dezelfde grootformaat betontegels die gebruikt zullen worden voor het binnenplein. Om deze ontmoetingsruimte verkeersvrij te houden worden zitelementen aangebracht.

bestaande context – nieuw programma

Een nieuwe cafetaria met vergaderzaal, de nieuwe kleedkamers, ruimtes voor de kunstacademie, conciërgewoning en een polyvalente ruimte worden rond de bestaande sporthal gebouwd. Het geheel blijft zo compact mogelijk, wat op energetisch en economisch vlak voordelen biedt. Sportieve en culturele activiteiten ontmoeten elkaar zonder elkaar te moeten storen.

Het ontwerp van de renovatie/uitbreiding van de bestaande sporthal weerspiegelt enerzijds het polyvalent karakter van de site; anderzijds worden nieuwe bouwdelen stedenbouwkundig ingepast om niet enkel de bestaande gebouwen aan te vullen, maar ook te verbeteren.

Het nieuw binnenplein, achteraan de polyvalente zaal op het huidige vloerniveau van de bibliotheek, integreert de ingang tot de bibliotheek in het nieuwe complex en wijzigt de bestaande situatie met een problematische ondergrondse toegankelijkheid. Bovendien krijgt de bibliotheek een nieuw aanzien door deze verbeterde zichtbaarheid; verder wordt ook de ingang van het gemeenschapshuis opgewaardeerd door de hoofdingang van de nieuwe infrastructuur aan de Sportstraat.

Er is gekozen om de polyvalente zaal een eigen statuut te geven. Dit enerzijds vanuit akoestische overwegingen, maar anderzijds ook als  eye-catcher komende vanuit de Sportstraat, centrum Ruddervoorde. Het geeft ook de mogelijkheid om zowel sport- als polyvalente zaal naast elkaar te gebruiken zonder dat de gebruikers elkaar storen.

De impact van de polyvalente zaal op de directe omgeving wordt geminimaliseerd door verscheidene ingrepen: de zaal wordt half-ondergronds gebouwd, wat zowel de visuele als akoestische impact vermindert. De houten verticale gevelbekleding geeft een ritme op menselijke schaal, en een warme, natuurlijke tactiliteit. Ook bevindt zich een halfondergrondse patio, weg van de straat, tussen de polyvalente zaal en de bestaande bibliotheek, wat het geluid tijdens buitenactiviteiten of fuifpauzes moet minimaliseren. Daarenboven wordt de parking naar helemaal achteraan verplaatst, zodat overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk wordt gebufferd.

Een centrale corridor werkt als verbindende element tussen de Sportstraat en de voetbalvelden. Zowel parking, buitenschoolse kinderopvang als kleedkamers geven rechtstreeks uit op deze as.

duurzaamheid – energieprestaties

Het energiezuinig ontwerp implementeert het maximaal gebruik van ecologische materialen, anderzijds hernieuwbare energie.

Voor de renovatie van de sporthal wordt een nieuw ventilatie- en verwarmingssysteem geïnstalleerd met luchtkanalen uit textiel. Tijdens de werken zal gefaseerd gewerkt worden zodat gebruik van douches en verwarming gegarandeerd blijven.

Er wordt op de site zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen gewerkt om regenwaterpieken te kunnen opvangen. Ook wordt er uitgebreid gebruik gemaakt van regenwater en worden er voldoende regenwaterputten geplaatst.

 

Gelijkaardige projecten