Tractiestations, Gent

Tractiestations De Lijn, Gent Tractiestations De Lijn, Gent Tractiestations De Lijn, Gent Tractiestations De Lijn, Gent Tractiestations De Lijn, Gent Tractiestations De Lijn, Gent
Locatie Gent
Periode 2002-2011
Bouwheer De Lijn
Type gebouw Tractiestation
  • Infrastructuurproject met bijhorende dienstgebouwen, i.v.m. het bovenleidingennet voor de tram
  • Integratie van zware elektrische installaties in het stedelijk weefsel
  • Ontwikkeling van een terugkerende herkenbare vormentaal, met respect voor de bouwhistorische en stedenbouwkundige context

In het kader van het project voor het versterken van het bovenleidingennet voor de tram in Gent, dat noodzakelijk werd in functie van de verhoging van de transportcapaciteit van het openbaar vervoer door De Lijn, werden op strategische plaatsen in de stad bijkomende tractiestations gepland. De stedenbouwkundig-architecturale opdracht bestond erin een evenwicht te vinden tussen enerzijds een inpassing in het bestaand straatbeeld en anderzijds een aan het project eigen, herkenbare, maar bescheiden vormentaal te ontwikkelen.

Op meerdere plaatsen in de stad zijn nieuwe tractiestations gecombineerd met een bovenliggende woonfunctie, om zowel het beeld van de straatwand te respecteren als de continuïteit van de binnenstedelijke functies te herstellen of te versterken.

Het toepassen van de ontwikkelde concepten bracht als resultaat dat grootschalige elektrische installaties voor tractie perfect geïntegreerd werden in de stad, zelfs tot in het historische stadsweefsel van de Kuip van Gent.

Zo werd bvb. het nieuwe tractiestation in de Nederkouter voorzien van een etalageruimte aan de straat om de winkelfunctie te respecteren, en werd achterin een historische trap (met erfdienstbaarheid naar het buurpand) bewaard en geïntegreerd in de nieuwbouw.

Gelijkaardige projecten