Distributiecentrum Nike Strategy 3, Laakdal

Nike Strategy 3 Laakdal Nike Strategy 3 Laakdal Nike Strategy 3 Laakdal Nike Strategy 3 Laakdal Nike Strategy 3 Laakdal
Locatie Laakdal
Periode 2005-2007
Bouwheer Nike Europe Holding
Website www.nike.be
Bruto Vloer Oppervlakte 40.000 m²
K-peil 19
E-peil 34
Type gebouw Distributiecentrum
Status Uitgevoerd
In samenwerking met Technum

Het distributiecentrum is het logistieke hart van Nike EMEA (Europe, Middle East & Africa). Van hieruit worden alle logisiteke activiteiten gecoördineerd tussen 700 fabrieken en 25000 klanten.

Voor de centralisatie en de verdere groei van haar activiteiten wil vbr Nike Europe Holding haar Customer Service Center uitbreiden met een nieuw gebouw voor de opslag en verhandeling van Equipment. Het nieuwe gebouw is opgevat als een vrijstaand gebouw. Het bestaat uit een automatisch hoogstapel magazijn voor opslag van goederen, een laag magazijn over drie verdiepingen voor de verhandeling van goederen, een kantorenblok met kantoren en sociale voorzieningen en een technisch blok met kantoren en technische voorzieningen. De inplanting van het nieuwe gebouw streeft een duurzaam ruimtegebruik na. Speciale aandacht is besteed aan mogelijke toekomstige uitbreidingen van diverse bouw- en infrastructuurdelen.

Tussen het nieuwe gebouw en het bestaande Footwear 2 gebouw kunnen er nog drie hoogstapelmagazijnen met manueel bediende kranen (type highbay 4 van Apparel) gebouwd worden. Vormgeving en kleurgebruik van de bestaande gebouwen wordt als uitgangspunt genomen voor de nieuwe gebouwen. Aan het nieuwe gebouw worden hoge eisen gesteld inzake energieconsumptie, kwaliteit binnenklimaat, comfort, onderhoudsvriendelijkheid, ecologische voetafdruk, … .

In het ontwerp is maximaal aandacht geschonken aan energiezuinige maatregelen om het energieverbruik van de installaties zo beperkt en efficiënt mogelijk te maken. De studie werd gestart begin november 2005, en de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dateert van 6 december 2005. Het project stond onder een enorme tijdsdruk omdat Nike het distributiecentrum volop wou kunnen inschakelen om de zomerpiek van 2007 (juli – augustus) te kunnen verwerken. Per 1 januari 2006 is pas de eerste EPB – regelgeving in voege getreden(voor dossiers waarvan de vergunning vanaf deze datum werd aan gevraagd.) Vandaar dat er voor dit project nog geen wettelijke eisen op het vlak van energieprestaties van kracht waren. Dit belette niet dat een belangrijk programmapunt voor Nike bestond uit het realiseren van een zeer energiezuinig logistiek gebouw. Waarschijnlijk is het dan ook het eerste industrieel gebouw in België geworden van deze omvang (vloeroppervlakte bijna 40.000m2, volume bijna 600.000 m3) dat volgens een verregaand en vernieuwend energiezuinig concept is gerealiseerd. In een flankerend volume werden bijhorende sociale functies en kantoren ondergebracht. Van dit kantoorgedeelte hebben we onlangs ter controle berkenig gemaakt van het gerealiseerde k- en het E-peil met de recentste wettelijke EPB-software. Hiermee komen we tot volgende resultaten: E-peil: 34; K-peil: 19