Uitbreiding productiehal BarcoNet, Kortrijk

Uitbreiding productiehal BarcoNet, Kortrijk Uitbreiding productiehal BarcoNet, Kortrijk Uitbreiding productiehal BarcoNet, Kortrijk
Locatie Kortrijk
Periode 2000-2001
Bouwheer BarcoNet
Bruto Vloer Oppervlakte 10.500 m²
Type gebouw Bedrijfsgebouw
Status Uitgevoerd

Voor de snelgroeiende divisie van Barco communication systems besliste Barco de vestiging gelegen aan de Luipaardstraat te Kortrijk, fors uit te breiden.

Voor zowel de lay-out op het bouwterrein als voor het perspectief was het interessant tussen nieuw en bestaand bouwvolume een hoekverdraaiing der assen in te voeren, en wel zo dat het nieuwe bouwvolume loodrecht op de nieuwe zijdelingse perceelsgrens staat.

Belangrijke uitbreiding met een industrieel gebouw in een landschappelijk waardevolle omgeving.

Dit creëerde visueel een grotere afstand tussen nieuw en bestaand gebouw, waarvan we dankbaar gebruik maakten om het verschil in schaal te overbruggen. Het nieuwe gebouw zou immers bouwlagen hebben van een veel grotere industriële hoogte (5.40 m) dan het bestaande gebouw.

In de lay-out is het nieuwe volume in eerste instantie zo zuiver en homogeen mogelijk gehouden, waarbij verticale circulatie en sociale functies erbuiten werden georganiseerd. Plaatselijk is een gedeelte met dubbele bouwlaaghoogte voorzien voor het magazijn, echter zo opgevat dat er nadien toch nog een tussenvloer zou kunnen worden in aangebracht.

Omwille van het sterke beeld van het bestaande gebouw, is voor de gevelmaterialen van het nieuwe volume gedacht aan een donkergrijs concept, aansluitend op de donkergrijze dakpannen en grafietzwarte raamprofielen van het bestaande gebouw. Dit wordt geconcretiseerd door o.m. de keuze van volgende gevelmaterialen:

  • gevelbekleding: donkergrijze grootformaat dakpannen
  • gevels tussenvolume: grijze zinkbekleding met staande naad.
  • gordijngevels: grafietzwarte aluminium profielen

Technische installaties geïntegreerd in architecturale vormen en volumes (technisch lokaal luchtgroepen in lichtstraat, sprinklertank onder vijver voor de hoofdingang, schotelantennes bij communicatietoren als een scharnierend tussenvolume)

Centraal in de langsrichting boven het nieuwe bouwblok bevindt zich een technische ruimte in een soort verhoogde zaagtandvorm, met aan weerzijden een dakbeglazing die natuurlijk licht doorlaat tot in de lager gelegen bedrijfsruimten. In de technische ruimte worden de grote luchtgroepen geplaatst die de ruimtes eronder conditioneren. Door deze langse opstelling zijn ze zeer centraal geplaatst t.o.v. deze productieruimtes waardoor een belangrijke economie in de technische installaties kon worden gerealiseerd.