Onderzoekscentrum Maritieme Toegang, Oostende

buitenbeeld buitenbeeld buitenbeeld buitenbeeld detail simulator detail simulator kantoorgedeelte kantoorgedeelte detail verlichting detail trapleuning kleedruimte sleeptank golfbak detail gevel
Locatie Plassendale (Oostende)
Periode 2015-2019
Oplevering 2019
Bouwheer MOW - aMT
Website www.maritiemetoegang.be
Type gebouw onderzoekscentrum
Status uitgevoerd
In samenwerking met Tractebel

De enige sleeptank in Vlaanderen – die in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout – was overbevraagd en stilaan te klein geworden voor de steeds grotere schepen. Hierdoor werd de bouw van een nieuw Maritiem Onderzoekscentrum noodzakelijk. Het nieuwe project omvat een onderzoekscentrum met een sleeptank, een golfbassin en een scheepssimulator.

De nieuwe sleeptank is 174 meter lang en 20 meter breed. De tank kan gevuld worden tot 1 meter waterdiepte. Scheepsmodellen tot wel 9 meter lang kunnen door de tank gesleept worden. Zo kan het manoeuvreergedrag van echte schepen getest worden.

Het onderzoekscentrum huisvest ook een kust- en oceaanbassin. Hier kunnen gecontroleerd golven, stroming en wind gegenereerd worden. Zo kunnen schaalmodellen van kustbeveiliginginstallaties, offshore constructies, golf- en getijdenconverters of windturbines in alle mogelijke omstandigheden uitgetest worden. Het bassin wordt 30 meter lang, 30 meter breed en 1,5 meter diep.

Het project is gebouwd in het nog grotendeels verder te ontwikkelen Wetenschapspark Plassendale, gelegen in de achterhaven van Oostende nabij het kanaal Oostende-Gent. Het volume van de sleeptank werd ingeplant langs de oostelijke perceelsgrens, die tevens de buitengrens van het wetenschapspark vormt, om toekomstige omgevingsinvloeden (trillingen, zettingen, ..) afkomstig van de Esperantolaan en van andere activiteiten op het wetenschapspark te minimaliseren. Het gebouwencomplex wordt bepaald door enkele zeer grote volumes van industriële schaal, met bijna volledig gesloten, blinde gevels.

Alle gebouwen worden opgetrokken in een zo eenvoudig mogelijke, prijseconomische, kwalitatieve industriële gebouwstructuur in geprefabriceerd beton. Ieder gebouwdeel, de sleeptank, de golfbak, de ateliers, het facilitair gedeelte en de simulator krijgen elk een specifiek uitzicht. Door toepassing van verschillende gevelmaterialen elk een eigen specifieke voegindeling, textuur, profilering of kleur worden de verschillende volumes gepersonaliseerd.

De verschillende ruimtes hebben een specifieke vochthuishouding door de aanwezigheid van open wateroppervlakken, terwijl temperatuur en vochtigheidsgraad strikt binnen bepaalde grenzen moeten worden gehouden. Hoewel de sleeptank en de golfbak zelf zeer omvangrijk zijn, vergen zij zowel zeer nauwkeurige bouwkundige constructietoleranties als strikte omgevingscondities, dit om waarnemingen en metingen mogelijk te maken met scheepsschaalmodellen op laboratoriumniveau. Om externe invloeden op de sleeptank te minimaliseren moeten sterke luchtbewegingen zoveel mogelijk vermeden worden (tocht, convectie), maar worden best ook trillingen vanuit de omgeving en vanuit het gebouw zoveel mogelijk tegengegaan door een volledig geïsoleerde bouwkundige constructie, d.w.z. door het realiseren van een zuivere structurele voeg tot in de funderingen tussen sleeptank, golfbak en gebouw. De volumes worden voorzien van een goed geïsoleerde gebouwschil die tevens een voldoende bufferende, en dus vertragende werking heeft naar temperatuur en vochtigheid.

(foto’s door Stefan Couvreur)